تماس با ما

تلفن:38282038-081

فکس: 38282034-081

email:roshd@basu.ac.ir
آدرس: همدان - خیابان طالقانی - خیابان فرهنگ - مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند