ثبت نام دوره های اردیبهشت ماه سال 1398

 

تاریخ

نوع کارگاه

شرح برنامه

ساعت

مکان برگزاری

توضیحات

1398/2/2

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

بازاریابی محتوا

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 

1398/2/9

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب و کار

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 

1398/2/15

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

روش های ارزش گذاری استارتاپها و جذب سرمایه

19-16

سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

ثبت نام 

موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند