ثبت نام دوره های آبان ماه 1397

 

 

تاریخ

عنوان برنامه

متولی برگزاری

شرح برنامه

ساعت

توضیحات

 

1397/8/7

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

مرکز رشد و کارآفرینی

روش های ارزش گذاری استارتاپها و جذب سرمایه

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

 

ثبت نام

1397/8/14

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مرکز رشد و کارآفرینی

مبانی کارآفرینی، خلاقیت و اشتغال دانش بنیان

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

 

ثبت نام

1397/8/21

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

مرکز رشد و کارآفرینی

نحوه و روشهای ارائه به سرمایه گذار

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

 

ثبت نام

1397/8/28

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مرکز رشد و کارآفرینی

پرورش ایده و تجاری سازی آن

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

 

ثبت نام


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند