ثبت نام دوره های مهر ماه سال 1397

تاریخ

عنوان برنامه

متولی برگزاری

شرح برنامه

ساعت

توضیحات

 

1397/7/16

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مرکز رشد و کارآفرینی

آشنایی با شیوه های توسعه فردی

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت فایل آموزشی دوره

1397/7/23

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

مرکز رشد و کارآفرینی

استراتژی رشد استارتاپ ها

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت فایل دوره آموزشی

1397/7/30

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مرکز رشد و کارآفرینی

ایده پردازی و تشخیص فرصت های کارآفرینی

16-19

مکان: سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

دریافت فایل دوره آموزشی


موردی پیدانشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند