جذب و پذیرش > شرایط پذیرش در مرکز رشد

پذیرش واحدهای فناور بر اساس ظرفیت مرکز رشد صورت می گیرد و برخورداری از الزامات ذیل مد نظر می باشد:

·        داشتن ایده کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی

·        ارائه برنامه کاری

·        داشتن نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به صورت تمام وقت در هیات مدیره

·        استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به عنوان مشاور

·        داشتن بازار کار مناسب

·    داشتن شخصیت حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگی ثبت یک شرکت یا موسسه برای استقرار در دوره رشد مقدماتی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند