جذب و پذیرش > موارد عدم پذیرش

موارد عدم پذیرش

شركتها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
‎‏شركتها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
‏‎شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه‌اندازى يك پايگاه اينترنتى است
شرکتها وهسته‌هايى كه درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندكارصرفا بازرگانى نمايند
‎‏شركتها و هسته‌هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند
‎‏شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد
‎‏شركتهاى و هسته‌هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصی مرتبط با ایده محوری باشند 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند