تاریخچه مرکز رشد

همان طور كه از عنوان مركز مشخص است سازمان مؤسس و تنها سهامدار مركز، دانشگاه بوعلي‌سينا مي‌باشد. تاريخ تأسيس مركز رشد و اختصاص ساختمان كنوني به مركز رشد 21 بهمن سال يكهزار و سيصد و هشتاد و يك بوده و از آنجايي كه ساختمان احتياج به تعميرات اساسي داشته فعاليت‌هاي عمراني از ارديبهشت سال 82 زير نظر رياست محترم وقت مركز رشد جناب آقاي مهندس ختن‌لو آغاز مي‌شود. در تابستان سال 82 جناب آقاي دكتر دزفوليان رياست مركز رشد را به عهده مي گيرند و عمليات عمراني و فراهم آوردن تسهيلات زيربنايي تا انتهاي تابستان سال 83 زير نظر ايشان ادامه داشته و البته بعد از اين تاريخ هم به صورت جزئي و پراكنده انجام شده و مي‌شود و هم چنين از ابتداي سال 83 فراخوان واحدهاي فناور براي استقرار به صورت رسمي آغاز مي‌شود در نهايت از آبان ماه واحدهاي فناور پذيرفته شده. از زمان فراخوان تا ابتدای سال 85 واحدهای فناور که در زمینه IT فعالیت می کنند داشته اند. از ابتدای سال 1385 رویکرد تازه ای در رابطه با پذیرش واحدهای فناور ایجاد وسعی در پذیرش واحدهای فناور که در زمینه های مختلف همراه با خلافیت فعالیت می نمایند گردید.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند