آشنائی با مرکز رشد > دوره رشد مقدماتی

رشد مقدماتی

در این دوره به افراد یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه هستند، بمدت 6 ماه فرصت داده می‌شود تا با دریافت خدمات و مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل خود را برای مرحله بعدی آماده نمایند.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند