English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/08/21
نشست انتقال تجربه
اولین نشست انتقال تجربیات کارآفرینان و مدیران موفق طرح کارستان
1396/08/13
پیش رویداد آمادای
پیش رویداد آمادای در تاریخ 96/8/10 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی قدیم دانشگاه بو...
1396/08/03
نمایشگاه الکامپ
حضور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکام...
1396/08/02
برگزاری رویداد آمادای
برگزاری رویداد آمادای در تاریخ 96/9/1
1396/08/01
برگزاری رویداد آمادای
برگزاری رویداد تخصصی آمادای توسط مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا ، مرکز توانمند سازی...
1396/06/21
دومین قسمت از گپ و گفتوگوهای شتاب دهنده چابوک
دومین رویداد گپ‌وگفت‌های شتاب‌دهنده چابوک با محور مهندسی پزشکی و ...
1396/04/28
برگزاری دوره آموزشی
برگزاری دوره آموزشی کار با تجهیزات فیبر نوری
 هیچ موردی پیدا نشد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند