English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/05/06
بسته حمایتی پژوهشگاه نیرو
در راستای هم افزایی بیش از پیش نهادهای متولی در حوزه نیرو و به منظور حمایت از شر...
1397/04/25
سومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه
سومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضاء برگز...
1397/04/23
برگزاری دوره آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی
ثبت نام در دوره آموزشی نحوه ثبت اظهارنامه مالیاتی و تنظیم اسناد حسابداری
1397/04/03
صدور گواهی های مربوط به شرکت کنندگان در طرح کارستان و کارگاههای ب...
صدور گواهی های مربوط به شرکت کنندگان در طرح کارستان و کارگاههای برگزار شده
1397/03/28
اخذ موافقت قطعی مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از وزارت علوم...
اخذ موافقت قطعی مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناو...
1397/03/28
فراخوان مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوای است...
فراخوان مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوای استان همدان
1397/03/28
دعوت از کلیه اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان محترم دانشگاه در ک...
دعوت از کلیه اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان محترم دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیل...
 
فرم اولیه جهت ارائه ایده
فرم اولیه جهت ارائه ایده
نمونه فایل پاورپوینت جهت جلسه دفاع از ایده محوری
نمونه فایل پاورپوینت جهت جلسه دفاع از ایده محوری
فرم ارزیابی در مرحله رشد
فرم ارزیابی در مرحله رشد
فرم ارزیابی در مرحله پیش رشد
فرم ارزیابی در مرحله پیش رشد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند