لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

اصغر بیات
مدیر مرکز رشد
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع- فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی
تلفن: 38282031
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند