لینک ها

    لینکی وجود ندارد.


نام:  اصغر بیات

سمت:  مدیر مرکز رشد

تحصیلات:  فوق لیسانس مهندسی صنایع- فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی

ایمیل:  bayat1348@basu.ac.ir

تلفن:  38282031

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند