لینک ها

    لینکی وجود ندارد.


نام:  صادق پناهی توانا

سمت:  کارشناس

تحصیلات:  فوق لیسانس

تلفن:  08138282035

تلفن داخلي:  105

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند