برگزاری دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان در قالب طرح توانا، هفته سوم و چهارم آبان ماه 1398

برگزاری دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان در قالب طرح توانا، هفته سوم و چهارم آبان ماه 1398


مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه با هماهنگی های صورت گرفته با پارک علم و فناوری همدان، دوره های ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و کارآفرینی را در قالب طرح توانا و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود. 

کارگاه­های آموزشی مذکور به مدت 6 روز و در روزهای چهارشنبه تا جمعه مورخ 27 الی 29 آبان ماه و 29 الی 30 آبان ماه و 1 آذرماه سال 1398 در محل سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا و با مشارکت 52 نفر از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضاء هسته های فناور مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه و پارک علم و فناوری همدان  برگزار گردید. عناوین کارگاه های برگزار شده در این طرح عبارت بودند از :

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه آموزشی

98/8/22

ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده

98/8/23

ایجاد مدل کسب و کار     ( Business model )

98/8/24

نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی مالی اقتصادی طرح ها( Business plan) 

98/8/29

بازاریابی و فروش  ( Sales & Marketing )

98/8/30

  ارتقا توانمندی های شخصی و کار تیمی   ( Teamwork & Personal Skills )

98/9/1

ارتباطات و اصول مذاکره ( Communication & Negotiation ) 

 

مدت زمان برگزاری هر کارگاه 8 ساعت بود و مدرسان دوره از طرف مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده بودند.

شایان ذکر است، برای شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه های مربوطه توسط دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اخبار و اطلاعیه ها