برگزاری 2 کارگاه آموزشی ویژه اعضاء هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

برگزاری 2 کارگاه آموزشی ویژه اعضاء هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا


 

بر اساس برنامه های تهیه شده مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه جهت هفته پژوهش و فناوری، این مرکز در نظر دارد نسبت به برگزاری 2 کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی" ویژه اعضاء محترم هیات علمی در تاریخ سه شنبه 98/9/26 از ساعت 8-12 و 14-18 در محل سالن فجر ساختمان مرکزی دانشگاه و کارگاه " مهارت های اشتغال پذیری" ویژه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه در تاریخ چهارشنبه 98/9/27 از ساعت 8-12با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اقدام نماید. علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام به وب سایت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه به آدرس الکترونیکی Roshd.basu.ac.ir مراجعه نمایند.


اخبار و اطلاعیه ها