تاریخچه

تاریخچه


تاریخچه

همان طور که از عنوان مرکز مشخص است سازمان مؤسس و تنها سهامدار مرکز، دانشگاه بوعلی‌سینا می‌باشد. تاریخ تأسیس مرکز رشد و اختصاص ساختمان کنونی به مرکز رشد 21 بهمن سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک بوده و از آنجایی که ساختمان احتیاج به تعمیرات اساسی داشته فعالیت‌های عمرانی از اردیبهشت سال 82 زیر نظر ریاست محترم وقت مرکز رشد جناب آقای مهندس ختن‌لو آغاز می‌شود. در تابستان سال 82 جناب آقای دکتر دزفولیان ریاست مرکز رشد را به عهده می گیرند و عملیات عمرانی و فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی تا انتهای تابستان سال 83 زیر نظر ایشان ادامه داشته و البته بعد از این تاریخ هم به صورت جزئی و پراکنده انجام شده و می‌شود و هم چنین از ابتدای سال 83 فراخوان واحدهای فناور برای استقرار به صورت رسمی آغاز می‌شود در نهایت از آبان ماه واحدهای فناور پذیرفته شده. از زمان فراخوان تا ابتدای سال 85 واحدهای فناور که در زمینه IT فعالیت می کنند داشته اند. از ابتدای سال 1385 رویکرد تازه ای در رابطه با پذیرش واحدهای فناور ایجاد وسعی در پذیرش واحدهای فناور که در زمینه های مختلف همراه با خلافیت فعالیت می نمایند گردید.


اخبار و اطلاعیه ها