ثبت نام در مهارت های اشتغال پذیری

 

ثبت نام در کارگاه آموزشی

مهارت های اشتغال پذیری

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر یعقوب انتظاری

لینک ثبت نام


اخبار و اطلاعیه ها