حمایت مرکز رشد از واحدهای فن¬آور

حمایت مرکز رشد از واحدهای فن¬آور


حمایت مرکز رشد از واحدهای فن­آور

  • یافتن راهکارهای مناسب برای سرمایه‏گذاری برروی ایده‏های واحدهای فناور.
  • پیگیری تخفیف­های مالیاتی ، اخذ تسهیلات اعتباری جهت واحدهای فناور.
  • تسهیل در ایجاد ارتباط واحدهای مستقر با مجامع دانشگاهی، صنایع و دستگاههای اجرائی

 


اخبار و اطلاعیه ها