دانش بنیان 1

دانش بنیان 1


 

سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نرم افزار «دانش بنیان»، مجموعه قوانین دانش بنیان کشور برای سیستم عامل اندروید
 

جهت ثبت نام و ورود به سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید 

دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی

و یا با مشارکت دانشگاه که به توشیح و تایید مقام عالی وزارت رسیده است

 

آیین نامه ها و قوانین
متن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد

 

معافیت های مالیاتی
دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان
آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت
آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

صندوق نو آوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

 

مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
آئین‌نامه تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و پیوستها
آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران
شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب
شیوه‌نامه معیارهای کالاها/ خدمات دانش‌بنیان
فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

 


اخبار و اطلاعیه ها