شرکت در نمایشگاه ها و فن بازارها

شرکت در نمایشگاه ها و فن بازارها


 

 

شرکت در نمایشگاه ایپاس و کسب عنوان غرفه برتر دانشگاهی

•تاریخ برگزاری:

    9 الی 12 مهرماه 1397

•مکان برگزاری:

     مصلای تهران


اخبار و اطلاعیه ها