عنوان دوره آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

عنوان دوره آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)


 

ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های استان همدان

مدرس: آقای دکتر کریمیان اقبال

زمان برگزاری:  پنجم اسفند ماه سال 1398

  لینک ثبت نام


اخبار و اطلاعیه ها