لینک ثبت نام آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: آقای دکتر کریمیان اقبال


اخبار و اطلاعیه ها