لینک ثبت نام آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

لینک ثبت نام آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی


ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: آقای دکتر کریمیان اقبال


اخبار و اطلاعیه ها