لینک ثبت نام مهارت های اشتغال پذیری

لینک ثبت نام مهارت های اشتغال پذیری


ثبت نام در کارگاه آموزشی

مهارت های اشتغال پذیری

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر یعقوب انتظاری


اخبار و اطلاعیه ها