نشست انتقال تجربه شرکت پایا بسپارآریا

نشست انتقال تجربه شرکت پایا بسپارآریا


 

نشست انتقال تجربه شرکت پایا بسپارآریا

•تاریخ برگزاری:

   8 خردادماه 1398

 
•مکان برگزاری:

   سالن اجتماعات دانشکده مهندسی


اخبار و اطلاعیه ها