نمایشگاه استانی هفته پژوهش

نمایشگاه استانی هفته پژوهش


 

نمایشگاه استانی هفته پژوهش

•تاریخ برگزاری:

    27 الی 29 آذرماه 1397

 
•مکان برگزاری:

     مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان


اخبار و اطلاعیه ها