کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان

با توجه به هماهنگی های انجام شده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط پارک علم و فناوری استان، دوره آموزشی " دوره آموزشی آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" با تدریس شرکت پیشبران خدمات انفورماتیک، کارگزار ارزیابی شرکت های دانش بنیان از ساعت 8 الی 12 مورخ 30/7/98 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگاری برگزار می گردد. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام از طریق مراجعه به سایت event.hstp.ir حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/7/98 اقدام نمایند.


اخبار و اطلاعیه ها