برگزاری رویداد آمادای
کد خبر: 10860    1396/08/30
نشست انتقال تجربه
کد خبر: 10791    1396/08/21
پیش رویداد آمادای
کد خبر: 10745    1396/08/13
نمایشگاه الکامپ
کد خبر: 10669    1396/08/03
برگزاری رویداد آمادای
کد خبر: 10662    1396/08/02
برگزاری رویداد آمادای
کد خبر: 10645    1396/08/01
برگزاری دوره آموزشی
کد خبر: 10145    1396/04/28

برگزاری رویداد آمادای

 
کد خبر: 10662    1396/08/02

برگزاری رویداد تخصصی آمادای توسط مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا ، مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا ی واحد همدان با همکاری شتاب دهنده چابوک با موضوع کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ 96/9/1  برگزار خواهد گردید و در انتهای این رویداد جوایز ارزنده ای به منتخبین اهداء خواهد شد.

ضمناً پیش رویداد این رویداد تخصصی در تاریخ 96/8/10 برگزار خواهد گردید.

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند