اخذ موافقت قطعی مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
کد خبر: 15904    1397/03/28

بعد از گذشت 14 سال ازشروع فعالیتهای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و پیگیریهای چندین ساله لازم و ارائه مستندات و مدارک مربوطه و با درخواست دانشگاه بوعلی سینا، شورای گسترش آموزش عالی با بررسی برنامه کاری و مستندات ارائه شده  در جلسه مورخ 29/11/96 با صدور مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا موافقت قطعی به عمل آورد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند