صدور گواهی های مربوط به شرکت کنندگان در طرح کارستان و کارگاههای برگزار شده

 
کد خبر: 15923    1397/04/03

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه که در دوره های آشنایی با مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی و کسب و کار در قالب طرح کارستان و کارگاههای برگزار شده در اولین همایش کارآفرینی بوعلی سینا شرکت نموده اند میرساند، گواهی های شرکت در دوره های مذکور توسط مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صادر گردیده است و این عزیزان میتوانند از تاریخ 97/4/4 جهت دریافت گواهی دوره ها مذکور در ساعات اداری به خانه فرهنگ دانشگاه، دفتر انجمن های علمی مراجعه و نسبت به دریافت گواهی خود اقدام نمایند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند