نحوه ثبت نام جهت دریافت وام وجوه اداره شده از طریق اداره کل اطلاعات و فناوری اطلاعات استان

 
کد خبر: 16449    1397/07/29

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم فضای مجازی برای آحاد مردم و بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی کشور در راستای تحقق اولویتها و جهتگیریهای مشخص شده در سند اولویتهای توسعه فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران ، از شرکتهای تخصصی و دانش بنیان بخش ICT در چارچوب برنامه ها و محورهای شش گانه زیر با اعطای تسهیالت ارزان قیمت از محل وجوه اداره شده حمایت میکند:

حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تامین محصوالت تکمیلی در حوزه داده های عظیم

حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری

حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء وکاربردهای آن

حمایت از توسعه محصوالت راهبردی و زیرساختهای آزمایشگاهی مورد نیاز

توسعه محتوا و ارائه خدمات

توسعه خدمات و محصوالت مرتبط با امنیت فضای تبادل اطالعات

علاقه مندان جهت ثبت نام و همچنین کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

https://ees.ict.gov.ir/web/loan 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند