اتمام برگزاری دوره های آموزشی مهارت افزایی (پایه و تکمیلی) در حوزه کسب و کار و کارآفرینی ویژه دانشجویان و فناوران دانشگاه

 
کد خبر: 18036    1397/12/21

آخرین کارگاه آموزشی تحت عنوان " تیپ شناسی شخصیتی و شغلی" از دوره های تقویت مهارت های کسب و کار و قابلیت های کارآفرینانه دانشجویان و اشتغال پذیری آنها در سالن آموزش مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 20/12/1397 و با حضور دانشجویان و مدیران شرکت های مستقر در مرکز رشد برگزار گردید. دوره های کارآفرینی این مرکز شامل 22 کارگاه پایه و تکمیلی بود که طبق برنامه تدوین شده در نیمه دوم سال 1397 و در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 19-16 برگزار شد. در طول برگزاری دوره های آموزشی مذکور تعداد 1089 نفر/ ساعت دوره در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، توانمندسازی و تقویت مهارت های کسب و کار برگزار گردید. لازم به ذکر است گواهی شرکت کنندگان در کارگا ه­های مذکور در دست تهیه بوده که پس از آماده شدن از طریق وب سایت دانشگاه در این خصوص اطلاع رسانی خواهد گردید. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند