عضویت مدیر مرکز رشد در هیات امنای کانون کار آفرینی استان همدان

 
کد خبر: 6166    1395/10/27

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با حکم استاندار محترم استان همدان و رئیس کانون کارآفرینی استان به مدت 2 سال به عضویت هیات امنای کانون کارآفرینی استان همدان انتخاب شدند.

در جلسه دیدار اعضاء هیات امنای کانون کارآفرینی با استاندار که در مورخ 25/10/95 در سالن جلسات استانداری تشکیل گردید، احکام اعضاء توسط استاندار با آنان داده شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند