بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 15922    1397/04/02
فرم اولیه جهت ارائه ایده
فرم اولیه جهت ارائه ایده
کد خبر: 15921    1397/04/02
نمونه فایل پاورپوینت جهت جلسه دفاع از ایده محوری
نمونه فایل پاورپوینت جهت جلسه دفاع از ایده محوری
کد خبر: 15847    1397/03/13
فرم ارزیابی در مرحله رشد
فرم ارزیابی در مرحله رشد
کد خبر: 15846    1397/03/13
فرم ارزیابی در مرحله پیش رشد
فرم ارزیابی در مرحله پیش رشد
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند