بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام در مهارت های اشتغال پذیری

ثبت نام در مهارت های اشتغال پذیری


 

ثبت نام در کارگاه آموزشی

مهارت های اشتغال پذیری

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی

زمان برگزاری:  سی ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸

لینک ثبت نام