ارتباط با ما

 

آدرس:

ساختمان شماره 1: همدان- خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ- ساختمان شماره 1 مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه- کد پستی: 6515745566

ساختمان شماره 2: همدان- ساختمان قدیم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- ساختمان شماره 2 مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

تلفن: 8 الی 38282031 - 081

داخلی های ضروری:

مدیر مرکز: داخلی 1

کارشناس مرکز رشد: داخلی 2

کارشناس مرکز کارآفرینی: داخلی 6

نمابر: داخلی 4

آدرس وب سایت: roshd.basu.ac.ir