پارک علم و فناوری همدان با همکاری دانشگاه صنعتی و دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد، جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه های استان  و شرکت های فناور و دانش بنیان،  کار گاه آموزشی تحت عنوان " از ایده تا تجاری سازی" را در روز دوشنبه مورخ 98/12/12 برگزار نماید. علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/12/3 به آدرس الکترونیکی  www.hstp.ir  مراجعه نمایند.