اولین پیش رویداد «رویداد مسئله محور هوش مصنوعی» در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. در این برنامه که با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق اجرا شد ابتدا جناب آقای دکتر سیدمنوچهر حسینی به بیان اهداف و محورهای رویداد پرداخته و نحوه شرکت در این رویداد را برای حاضرین تشریح نمودند.

در بخش دوم دکتر کوکبی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اهمیت و الزامات هوش مصنوعی در دنیا و کشور مطرح نموده و تحولات ایجاد شده در این زمینه را ارائه نمودند.

در بخش سوم مهندس کاظمی مدیر عامل خانه هوش مصنوعی ایران به صورت آنلاین در برنامه حضور پیدا کردند و به معرفی خانه هوش مصنوعی و اقدامات آن در ایران  پرداختند.

در پایان نیز حاضرین سوالات خود را در این زمینه از سخنران و سرپرست پردیس علم و فناوری پرسیدند.