سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نرم افزار «دانش بنیان»، مجموعه قوانین دانش بنیان کشور برای سیستم عامل اندروید
 

جهت ثبت نام و ورود به سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید 

دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی

و یا با مشارکت دانشگاه که به توشیح و تایید مقام عالی وزارت رسیده است

 

آیین نامه ها و قوانین
متن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌ بنیان
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد

 

معافیت های مالیاتی
دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان
آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت
آیین نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

صندوق نو آوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

 

مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
آئین‌نامه تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و پیوستها
آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران
شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب
شیوه‌نامه معیارهای کالاها/ خدمات دانش‌بنیان
فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

 

انواع شرکت های دانش بنیان

برای آشنایی با شرکت ها دانش بنیان در ابتدا باید بدانید، شرکت های دانش بنیان به چهار دسته تقسیم می شوند که این دسته بندی مشخص کننده ی مزایای انواع شرکت های دانش بنیان می باشد. در این قسمت به معرفی این دسته بندی و نوع دیگری از تقسیم بندی شرکت های دانش بنیان بسته به نوع فعالیتشان می پردازیم.

دانش بنیان نوپا نوع یک

شرکت های دانش بنیان نوپا در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها کمتر از سه سال بود. با تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

دانش بنیان نوپا نوع دو

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع دو شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری نسبتا بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح دو گردد. محصولات فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک از پیچیدگی فنی کمتری برخوردار هستند. شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو تمام مزایای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک به غیر از معافیت مالیاتی را دارا می باشند.

دانش بنیان تولیدی نوع یک

شرکت های دانش بنیان تولیدی در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها بیشتر از سه سال بود. این شرکت ها علاوه بر این که از نظر فنی بررسی می شدند، از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گرفتند و می بایست حداقل ۵۰% از فروش آخرین اظهار نامه مالیاتیشان از محصول دانش بنیانشان باشد.

تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان تاثیر زیادی روی نحوه ارزیابی این شرکت ها نداشته و شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک شرکت هایی هستند که بیش از ۵۰% درآمدشان در آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول دانش بنیانشان باشد. محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)

شرکت های دانش بنیان صنعتی در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها بیشتر از سه سال بود. این شرکت ها علاوه بر این که از نظر فنی بررسی می شدند، از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گرفتند و می بایست حداقل ۱۰% از فروش آخرین اظهار نامه مالیاتیشان از محصول دانش بنیانشان باشد.

این شرکت ها از معافیت مالیاتی برخوردار نبودند. با تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، سه نوع از شرکت ها با شرایط مختلف می توانند تاییدیه شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) را دریافت کنند.

  • شرکت هایی که محصولاتشان به مرحله ی تولید رسیده و این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، باید از سطح فناوری نسبتا بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح دو گردد.
  • شرکت هایی که پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC باشد منوط به این که حداقل ۱۰% پروژه شامل معیار های دانش بنیان باشد.
  • شرکت هایی  هستند که محصولاتشان به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.