آشنایی با مرکز کارآفرینی

 

دوره های برگزار شده در مرکز کارآفرینی

 

    تاریخ

            نوع کارگاه

         شرح برنامه

16/7/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

آشنایی با شیوه‌های توسعه فردی

23/7/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

استراتژی رشد استارتاپ ها

30/7/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

ایده پردازی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

7/8/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

روش‌های ارزش‌گذاری استارتاپها و جذب سرمایه

14/8/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مبانی کارآفرینی، خلاقیت و اشتغال دانش‌بنیان

21/8/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نحوه و روش‌های ارائه به سرمایه‌گذار

28/8/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

پرورش ایده و تجاری‌سازی آن

5/9/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نوآوری در خلق مدل کسب‌وکار

12/9/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

تیم سازی و اصول کار تیمی

19/9/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

استراتژی قیمت‌گذاری محصول و خدمات فناورانه

26/9/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

مهارت و روش‌های حل مسئله

3/10/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول توسعه محصول و مشتری

10/10/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اعتبارسنجی ایده و ساخت MVP    

17/10/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

نحوه ارزیابی و اعطای گواهی دانش‌بنیانی

24/10/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

آشنایی با اجزاء و نحوه تدوین بوم کسب‌وکار و اهمیت آن

1/11/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب‌وکار

8/11/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

آشنایی مقدماتی با نحوه تهیه طرح کسب‌وکار

15/11/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

تجارت الکترونیک

29/11/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اصول تأمین مالی شرکت‌های نوپا

6/12/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

بازاریابی محتوا

13/12/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (پایه)

اصول تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین بیمه و مالیات

20/12/1397

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

تیپ‌شناسی شخصیتی و شغلی

2/2/1398

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

بازاریابی محتوا

9/2/1398

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

اصول و فنون مذاکره موفق در کسب و کار

15/2/1398

کارگاه آموزشی مهارت افزایی (تکمیلی)

روش های ارزش گذاری استارتاپها و جذب سرمایه