اخبار

دومین کمپ توانمند سازی کسب و کار برگزار می گردد. پس از اجرای موفق اولین کمپ توانمند سازی توسط آکادمی کسب و کار و استقبال دانشجویان برنامه ریزی های لازم جهت اجرای دومین کمپ به شرح ذیل...

شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها