• حضور جناب آقای دکتر حسینی مدیر مرکز رشد و نوآوری در برنامه چشم انداز اقتصاد شبکه ایران کالا لینک برنامه

 

  • حضورجناب آقای دکتر حسینی مدیر مرکز رشد و نوآوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی همدان  لینک برنامه

 

  • حضور خانم دکتر زهره سلیمی مدیرعامل شرکت حقیقت گسترده تک تاب در برنامه شبهای الوند  لینک برنامه

 

 

 

 

 

 

  •