مشخصات شتاب دهنده های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا

 

ریف

نام شتاب دهنده

مدیر شتاب دهنده

تلفن تماس

حوزه فعالیت

ساختمان استقرار

1

هم پیوند

داود بهرامی

09129325950

فناوری اطلاعات (فین تک / بلاکچین / اینترنت اشیاء)

دانشکده مهندسی

2

اجوتک

محمد حسین جدیدی نژاد

09120248613

فناوریهای آموزشی

ساختمان شماره1