آدرس:

ساختمان شماره ۱: همدان- خیابان دیباج(هنرستان)- پایین تر از سازمان حج و زیارت- مرکز رشد و کارآفرینی 

تلفن: 38330420-081

ساختمان شماره ۲: همدان- انتهای خیابان آزادگان- ساختمان قدیم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- پردیس علم و فناوری

تلفن:34425400-081

 

آدرس وب سایت: roshd.basu.ac.ir

پست الکترونیکی: roshd@basu.ac.ir