افتتاح ساختمان شماره 2

بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد

بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد

جلسه شورای مرکز رشد با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

بازدید دکتر ستاری از نمایشگاه واحد های فناور مرکز رشد