شرکت در نمایشگاه ها و فن بازارها

 

 

شرکت در نمایشگاه ایپاس و کسب عنوان غرفه برتر دانشگاهی

•تاریخ برگزاری:

    9 الی 12 مهرماه 1397

•مکان برگزاری:

     مصلای تهران

 

نمایشگاه استانی هفته پژوهش

•تاریخ برگزاری:

    27 الی 29 آذرماه 1397

 
•مکان برگزاری:

     مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

شرکت در نمایشگاه الکامپ

•تاریخ برگزاری:

    23 الی 27 مهرماه 1397

 
•مکان برگزاری:
•محل دائمی نمایشگاه های همدان

 

نمایشگاه فن بازار ملی

•تاریخ برگزاری:

    3 الی 6 دی ماه 1397

 
•مکان برگزاری:

     محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران