خدمات قابل ارائه در مرکز رشد

 • تامین فضای کاری مطلوب و خدمات مرتبط با به زیر ساخت های فیزیکی با امکانات اولیه اداری و رایانه ای.
 • ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی
 • ارائه خدمات ارتباطی، اطلاع رسانی و اینترنت.
 • ارائه مشاوره­های حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی.
 • امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در مرکز رشد.
 • معرفی و ارائه محصولات شرکت ها به سایر شرکت ها و سازمانهای متقاضی.
 • ارائه خدمات آموزشی به واحدهای فن­آور.
 • ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای فناور.
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت تسریع رشدواحدهای مستقر در مرکز.
 • تلاش برای فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز ایده محوری.
 • برقراری ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی، پژوهشی، پارک های علم وفناوری و سایر مراکز رشد.
 • تسهیل در هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابتی واحدهای فناور

 

مزایای استقرار در مرکز رشد

 • معرفی محصولات واحدهای فناور مستقر به سازمانها و ارگانهای مربوطه.
 • هم افزایی از طریق ارتباط با سایر واحدهای نوآور و خلاق مستقر.
 • آشنایی با فضای کسب و کار.
 • استفاده از خدمات اسکان، اطلاع رسانی، مشاوره ای، آموزشی، خدمات آزمایشگاهی،  اداری و کمک­های مالی در راستای ایده محوری.
 • کاهش ریسک فعالیت های فناورانه

 

حمایت مرکز رشد از واحدهای فن­آور

 • یافتن راهکارهای مناسب برای سرمایه‏گذاری برروی ایده‏های واحدهای فناور.
 • پیگیری تخفیف­های مالیاتی ، اخذ تسهیلات اعتباری جهت واحدهای فناور.
 • تسهیل در ایجاد ارتباط واحدهای مستقر با مجامع دانشگاهی، صنایع و دستگاههای اجرائی