«آکادمی کسب و کار» یک مرکز علمی- آموزشی است که در چهارچوب قوانین و مقررات دانشگاه بوعلی سینا تأسیس می شود. این مرکز در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده مجاز به همکاری با همه ی واحد های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی از جمله سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی و سایر دانشگاه ها و مراجع زیربط می باشد.

چشم انداز اصلی آکادمی "تشکیل یک زیست بوم برای ارتقای مهارتهای اشتغال پذیری پایدار در غرب کشور" می باشد.

اهداف کلی طرح عبارتند از:

الف: استعدادیابی و هدایت آن به سوی خلاقیت و نوآوری با محوریت خودشناسی افراد و توسعه فردی

ب: ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه کسب و کار، کارآفرینی و هدایت شغلی مخاطبان

ج: ارتقای مهارتهای دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان بر اساس آموزش های عمومی و تخصصی برای تربیت نیروی متخصص، مؤثر و کارآمد

د: شناسایی نیازهای جامعه و صنعت و تعامل اثر بخش با آن، برنامه ریزی هدفمند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ایجاد تناسب بین توانمندی های افراد و نیازمندی های بازار کار