آشنایی با مرکز رشد

تاریخچه

​​​​​​​

             همان طور که از عنوان مرکز مشخص است سازمان مؤسس و تنها سهامدار مرکز، دانشگاه بوعلی‌سینا می‌باشد. تاریخ تأسیس مرکز رشد و اختصاص ساختمان کنونی به مرکز رشد 21 بهمن سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک بوده و از آنجایی که ساختمان احتیاج به تعمیرات اساسی داشته فعالیت‌های عمرانی از اردیبهشت سال 82 زیر نظر ریاست محترم وقت مرکز رشد جناب آقای مهندس ختن‌لو آغاز می‌شود. در تابستان سال 82 جناب آقای دکتر دزفولیان ریاست مرکز رشد را به عهده می گیرند و عملیات عمرانی و فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی تا انتهای تابستان سال 83 زیر نظر ایشان ادامه داشته و البته بعد از این تاریخ هم به صورت جزئی و پراکنده انجام شده و می‌شود و هم چنین از ابتدای سال 83 فراخوان واحدهای فناور برای استقرار به صورت رسمی آغاز می‌شود در نهایت از آبان ماه واحدهای فناور پذیرفته شده. از زمان فراخوان تا ابتدای سال 85 واحدهای فناور که در زمینه IT فعالیت می کنند داشته اند. از ابتدای سال 1385 رویکرد تازه ای در رابطه با پذیرش واحدهای فناور ایجاد وسعی در پذیرش واحدهای فناور که در زمینه های مختلف همراه با خلافیت فعالیت می نمایند گردید.

لوگو مرکز رشد

 

 

آشنایی با مرکز رشد

بیانیه ماموریت

​​​​​​​

             مرکز رشد. مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری قصد ورود به عرصه های اقتصادی را دارند پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

o تامین محل کار به صورت اجاره

oخدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی.

o خدمات مدیریتی، حقوق، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی.

o آموزش‌ تخصص‌های ویژه و مشاوره.

o سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور.