ثبت نام در کارگاه آموزشی

آشنایی با فرآیند تجاری سازی (از ایده تا بازار)

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های استان همدان

مدرس: آقای دکتر کریمیان اقبال

زمان برگزاری:  پنجم اسفند ماه سال 1398

  لینک ثبت نام

 

ثبت نام در کارگاه آموزشی

مهارت های اشتغال پذیری

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا

مدرس: دکتر سید هادی مرجائی

زمان برگزاری:  سی ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸

لینک ثبت نام

 

ثبت نام در کارگاه ها و دوره های آموزشی

مدرسه اشتغال دانشگاه بوعلی سینا

ویژه کلیه دانشجویان دانشگاههای استان

لینک ثبت نام