اخبار

نهمین دورهمی همفکر آمادای، با همکاری مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه  توسط شرکت توسعه نرم افزار آبان فناور، مستقر در مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا در روز پنج‌ شنبه 10 بهمن ماه  سال 98 در سالن...

دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه ها