برگزاری کارگاه آموزشی: " مهارت های اشتغال پذیری"

برگزاری کارگاه آموزشی: " مهارت های اشتغال پذیری"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه در جهت اجرایی نمودن برنامه های خود در توسعه زیست بوم (اکوسیستم) نوآوری و کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه­های نسل سوم (کارآفرین) و توانمندسازی دانشجویان، دانش اموختگان و کارکنان دانشگاه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " مهارت های اشتغال پذیری" در روز چهارشنبه مورخ 30/11/98 نمود.

این کارگاه در سالن اجتماعات شهید ایزدی حوزه ریاست و با حضور 45 نفر از دانشجویان، دانش اموختگان و کارکنان دانشگاه، با همکاری و مشارکت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه، مدیریت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان در کارگاه در خصوص لزوم توانمندسازی دانشگاهیان (دانشجویان، دانش آموختگان و کارکنان) در خصوص فراگیری مهارت های مودر نیاز برای ورود به حوزه کسب و کار سخنانی را بیان داشتند، در ادامه کارگاه به صورت رسمی آغاز و به صورت پیوسته و به مدت 6 ساعت در قالب تئوری و عملی به انجام رسید.

تدریس این دوره را آقای دکتر سیدهادی مرجائی از اعضای محترم هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور به عهده داشتند و گواهی شرکت کنندگان توسط موسسه مذکور صادر و به آنها اعطا خواهد شد.

در پایان کارگاه مقرر شد کلیه اعضاء توسط موسسه مذکور به عضویت شبکه دانشگاه پژوهی کشور در قالب شبکه اجتماعی مربوطه اضافه شده و تعاملات فیمابین اعضاء ادامه یابد و کارگاه های دیگری در این زمینه، با توجه به اهمیت آنها توسط مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برنامه ریزی و اجرا گردد.


اخبار و اطلاعیه ها